image
програми

Следпразничен синдром          в портфейла

   

Още Бейкън възкликва: ПАРИТЕ СА ОТЛИЧЕН СЛУГА, но лош господар
Какво са вас парите – нужда, потребност, цел или средство?!

Заедно ще разгледаме  стойността на парите, тяхната ценност и важността на нашето отношение към тях. Ще говорим за:
1. Философия на Парите!
2. Отношение към Парите!
3. Взаимоотношения С парите!
4. Закон за привличането.
5. Закон за подобието.

……и някой ограничителни наши вярвания и представи! Дали привличаме парите или  отдалечаваме потока им от живота си? Какво е „даване“ и какво „получаване“!? Каква е разликата между „харча“ и „инвестирам“!?

Кога и за какво да сме щедри и защо, кога и как да планираме разходите си разумно!

"Не харчи там, където може да се икономисва,не икономисвай там където е нужно да се харчи!

Индийска поговорка

 

 

                              

„Успехът е трансформация“

 уъркшоп в  2 модула 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА  - ВИДЕО 

е поредица от семинари, базирани на принципа учене чрез преживяване. Само 20 % от времето e отделeнo за теория и анализ, останалите 80% са предназначени за ролеви игри, разиграване на казуси и групови занимания. 

В две сесии, всяка съставена от четири отделни модула, работим заедно за собственото си развитие в личностен план. Обобщавайки опита си, надграждайки знанието, с музикални и творчески средства разгръщаме своето АЗ в проекция СЪМ и в проекция МОГА. Виждаме себе си и света през очите си; чуваме, усещаме докосвайки, опитваме вкуса и уханието на разни неща. 
Отвъд възприятието на своите сетива откриваме заедно друг ъгъл, същите неща, но в нова, различна светлина, разграничаваме сегашното свое разбиране от другото възможно за света….

За кого е предназначена програмата?

За Всеки, който се е устремил към личностното си израстване и развитие!
За Тези, които искат САМИ да подреждат живота си! 
За Родители, които са осъзнали, че най-скъпия подарък, който могат да подарят на децата си е тяхното собствено щастие!
За Партньори, които искат да усещат пулса на връзката си поне толкова силното колкото преди…
За Хора, които все не сполучват в изборите си на партньор….
За Всеки, който иска да живее себе си тук и сега в своята пълнота. 

Какво ще можете да вземете със себе си след всяко уъркшоп обучение ?

- Шепи от идеи, желания, копнежи и огромна енергия за случването им!
- Усещане за силно начало на Лична трансформация! 
- Осъзнато творене на своето тук и сега преживяване и светоусещане! 
- Изненада колко големи са ресурсите ви; колко различен може да бъде света; как новият ъгъл и различната светлина могат да творят чудеса….!
- удовлетворение, изобилие и желание за сътворяване на нови неща! 
- силата да владееш своята собствена трансформация! 
- Новото си аз!

Усвояваме умения да познаваме себе си, да се доверяваме на себе си, да идентифицираме своите граници и ограничителни вярвания, да редуцираме тяхната сила и влияние върху живота ни.... Ще отворим очите си и ушите си... за всички онези неща, които все пропускаме да забележим и без които нищо от всичко велико, което правим... е просто без смисъл.... за онези неща, без които нищо не може да е хубаво, нищо не може да е сладко,..нищо - не се случва гладко!..ще се научим да разчитаме на възможностите си, ще умножим успешността си, ще извървим пътеката към успеха - пътеката на своята лична трансформация! 

Формат
Две еднодневни, уикенд сесии с присъствени четири модула по 90 минути. Продължителност на сесията – 14.00 до 18.00. 


ТЕМИ на Първа сесия - АЗ съм, моТИ/ВИ, Аз+Ти=НИЕ, Аз/Ти + ….. - в триъгълни отношения>

ТЕМИ на Втора сесия – Без багаж, Сомелиер, Алхимия, Мастър шеф

ЦЕНА на двете сесии от 8 семинара - 80 лв.