image
ресурси

Идентифициране и развитие на потенциала.


ИЗБОРИ И ПОСОКИ.

  •  Успехът се корени в това ТИ САМ ДА ИМАШ КОНТРОЛ над това, което мислиш, над това, което казваш, над това, което правиш! Всичко следващо ще е логична последователност  от предишното.

 

  • В ЖИВОТА НИ ДЕЙСТВА ЛОГИЧНОСТ! Всичко, което се случва днес има своята причина в случилото се вчера, онзи ден и преди,….   всичко, което ще ми се случи утре ще бъде резултат от мисленото, казаното и направеното от мен - днес!

   ДНЕС, ТУК И СЕГА, АЗ ТВОРЯ СВОЯТА                     ЖИЗНЕНА РЕАЛНОСТ!                                              

За да изразиш своя АЗ е нужно да го познаваш. За да го познаваш е нужно постоянно да го преоткриваш, развиваш и осъзнаваш. В едно ПЪТЕШЕСТВИЕ НАВЪТРЕ КЪМ СЕБЕ СИ фокусираме вниманието ви върху вашият личен потенциал, за неговото изразяване и разгръщане, за неговото развиване. Перспективата АЗ СЪМ е началото на всичко, което визираме в . Ще развием умението си в АЗ - Мога посредством опознаване на самия себе си!

Ще положим началото.....за да си припомним, че всеки път се изминава с поредица от крачки и най-важна от тях е първата крачка!

 

Как преминава нашият семинар?

Учим се чрез преживяване. Заявяваме това, което можем като го правим. Изработваме умения да се доверяваме на невербалните си усещания. Изработваме логаритъм за управление на приоритетите и времето си. Планираме случващото се в живота ни. Поемаме контрол над случващото се като отнемаме правото на да подрежда живота ни. Концентрираме ума си. Фокусираме силата си. Насочваме я в избраната от нас посока. Постигаме желаното такова каквото сме го проектирали в мислите и сърцето си! Случваме - вълшебство в живота си!

Опознайте себе си, осъществете желанията си, заживейте мечтите си.                                                

-----------------------------------------------------------

Работата на един коуч напомня на това вълшебство - вълшебството на случването. Случването на онова специално нещо в живота на всеки, което до момента било е само мечта. След това започват промени в живота. Мечтите се въплъщават в реалност. А резултатите понякога надминават очакванията. Като никое вълшебство коучинг подхода размества, променя, заменя налични неща с нови, неподозирани възможности и реалности. Всеки коуч, действително променя - понякога той успява да промени само ъгъла, от който виждате нещата; друг път - променя , а понякога се случва дори да променя света....

 

личен успех                и ефективност.

   

 

Вярвате ли или не, ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА и  УМЕНИЯ СА ПРОМЕНЛИВА ВЕЛИЧИНА!                 

В професионален план всеки от нас проявява не други, а своите Личностни качества и умения. Опознаването и разгръщането на потенциала на личността са първи и основен фактор за нарастване на нейната успешност и подобряване на нейното представяне. Изхождайки от разбирането за широта и обем на потенциала на всеки от нас, в "ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност" работим заедно в посока самопознание, целеполагане, редуциране на пречките, емоционална интелигентност, управление на времето, решаване на конфликти и др.

Каква форма предаваме на нещата, как се променя тя във времето; как с времето се променя формата, която предаваме на нещата; как се променя нашето възприятие за тях?!... Проследете в ретроспекция живота си, разгледайте, вижте, забележете, установете....открийте моделите, проследете общото в тях... и ще видите с изненада колко се е променило във времето вашето отношение към едни и същи неща, колко сте израснали, колко умения сте култивирали и на колко - присъщи на вас черти - ръбовете са се изгладили, повърхността е вече полирана...., блясъка - се забелязва с просто око! Но също ще видите и неща/места... където не е точно така, места/неща - белязани от страдания, носещи отпечатъка - <жертва>.... 


Това ли е вашата мечта? Така ли изглежда живота в представите ви? И ако не е точно так, то тогава - как? 
Времето е в нас и ние сме във времето! То променя нас, с много от нашите действия - ние променяме него.... 
И какво се случва с нашето отношение към нещата?! Може ли то да остане същото? И..... какво би било ако то остане същото? 
Животът ни ще изглежда като книга с няколко на брой повтарящи се страници....прелистваш, прелистваш....и всяка следваща страница удивително прилича на една друга...която си прочел преди няколко страници! 

Та,...решаваме да променим отношението си към нещата! Лесно звучи, а как е наистина? Ти, знаеш ли?...или някой твой близък знае и ти е разказвал? Как ви прозвуча от неговата уста, повярвахте ли му, разбрахте ли думите му, почувствахте ли ги? Как е постъпил той? А как бихте постъпили вие на негово място? Има ли <правилен начин>? Има ли <правилно отношение>? <Правилното> за едни, е ли <правилно> за други, а - за всички? 
Трудно е да се отговори еднозначно на тези въпроси! Трудно е и знание за това не се преподава!... Как да разберете - грешите ли или сте избрали <правилно> да се отнесете към реалността?

Каква е реалността?... Безспорно, за всеки - различна! А защо е така? Заобиколени сме от едни и същи неща. С някои живеем заедно, с друг - работим заедно....в една и съща среда...Един от нас се чувства прекрасно, за друг - може да е дори ужасно, а някои...дори не биха отразили питането ни като заслужаващо внимание... и защо е така? 

НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ Е ФУНКЦИЯ ОТ НАШАТА ЛИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ! ОТНОШЕНИЕТО е ИЗБОР! Добре е ИЗБОРЪТ ви да бъде информиран...

Магията да случиш твоята истинска реалност..... е като магията на числата в реда на Фибоначи - има ред, има абсолютна хармония... нужно е само да отвориш очи да я видиш, да махнеш само...шума от живота си за да можеш да чуеш.... мелодията и нейната красота, мелодията да бъдеш в силата си, да правиш сам света и живота си....
   

Заедно търсим  "Златното сечение" на твоята истинска сила 
ЕЛА...заедно ще ги открием! 

емоционална интилигентност.

ПОЗНАВАМ И ВЛАДЕЯ ЕМОЦИИТЕ СИ 


 Свикнали сме да свързваме понятието                 "интилигентност" с разума (IQ). Защо тогава        говорим за емоционална интилигентност (EQ)?  

Нашето съвремие е парадоксално! Разполагаме с все повече и все по- модерни средства за комуникация, а реалността показва, че ние на практика общуваме помежду си все по- малко и все по- малко!!! И макар тази констатация да разглежда само количествените параметри на проблема, сама по себе си тя провокира загриженост. Ако разгледаме и качествения параметър на темата, ще забележим, че резултатите от контакта на хората един с друг - по между си и в работата, са още по-грижовни!

Способността  да разбираме и контролираме себе си, да се разбираме  с другите хора, да контролираме емоциите си и да възприемаме правилно емоциите на останалите, да решаваме проблеми и да генерираме успехи  е измерена и променлива величина.

Емоционалната интелигентност е умение, респ. тя може да се придобие и подобри, но може и да закърнее и намалее.

Хората с висока емоционална интелигентност:

  • анализират фактите и вземат разумни, а не емоционални решения как да ги коригират в желаната от тях посока;
  • позволяват да бъдат критикувани; не изпитват нужда да отричат вината си; не изпитват чувство за вина; не се самосъжаляват и оправдават...
  • имат яснота за себе си - кои са, какви са; познават своите силни и слаби страни; търсят промяна в развитието и израстването си; 
  • ценят свободата си; имат своя ценностна система, но допускат наличието и на друга позиция, различна от тяхната; вземат предвид аргументирано изложената позиция (независимо, че е различна от тяхната), не реагират прибързано и емоционално.
  • слушат активно събеседника си; разграничават смисъл от емоционална украсеност на речта
  • доверяват се на факти; отношението им към нещата най-често е обективно
  • се извиняват, когато грешат; учат се от грешките си и рядко ги повтарят

.....За това и още по темата