image
вярваме че

да си платиш участие в обучение/курс

 не са  похарчени, а инвестирани  пари!  

Защо да инвестираш  в  обучение как се прави бизнес?...

та ти добре знаеш как се прави това, видял си как го правят другите….ще повториш техния пример…. Но дали техния модел е успешен или ти си видял само малка част от неговите крачки по пътя към успеха? Това, което си видял е ли всичко, от което една идея се нуждае за да се превърне в бизнес?!

Заслушай се и помисли - Този съвет ще ти спести много пари. Ако вече си започнал, ако си започвал и преди и всеки път си мислел, че знаеш как да го направиш, но всеки път си се препъвал в едни или други затруднения, срещал си препятствия, губил си време, пари и надежди?...Замислял ли си се защо се случва така?

Така се случва защото:
Започваме да правим бизнес както мислим, че се прави бизнес или както сме видели, че някой го прави. Най- често – с погрешни стъпки. Подхождаме към правенето на бизнес по типичния, традиционния начин без да си даваме сметка, че той е различен от ефективния начин... Обичайно започваме с:
1. Имам идея
2. Инвестирам в моята идея
3. Развивам идеята си за моя бизнес
4. Търся/Намирам пазар за продукта, който произвеждам.
Но това не е правилния начин. Това е погрешния начин!

Започването на бизнес трябва да се започне с намирането на правилния продукт или услуга, за който има реално търсене на пазара. Произвеждам, предлагам продукт, който отговаря на нуждите на реални клиенти. Моят продукт задоволява съществуваща потребност, предоставя реална стойност на моите (вече идентифицирани клиенти)
Отбележете на внимание:
- 1. Предполагам, че…..пазарът търси такъв продукт/ услуга НЕ Е работеща величина в бизнеса. За да изградя бизнес на базата на едно твърдение е необходимо Първо да го докажа! На помощ тук работещите средства и инструментите, с които боравим трябва да са изследвания и пазарни проучвания.
- 2. Ресурс, с които раполагаме? При стартирането на нов бизнес, ние имаме ограничен времеви ресурс, някакви (или никакви) пари и човешки ресурс (работници, служители) често свеждащи се до нас самите.
- 3. Фокусираме се върху недостига на време, пари и човешки ресурс и полагаме основите на бизнеса си именно в проекцията на недостиг! А междувременно е необходимо да се съсредоточим върху осигуряването на най-добър резултат - продукт за клиентите си .... Кой търси вашите клиенти докато вие сте изцяло съсредоточен върху полагането на началата на вашия бизнес?..НЕ търсите клиенти.
- 4.Първо стартираме своя бизнес и после (в движение) се учим как се прави този бизнес. Това не е правилния алгоритъм. Първата стъпка е да вляза на пазара, да покажа продукта за да докажа на пазара своята идея. Това би ни дало възможността да получим обратна връзка от нашия потребител дали продукта, който му предлагаме е нужен за него, дали решава конкретни негови нужди и потребности. Това значително ще увеличи шансовете ни за успех.
- 5. Как да излезем на пазара – с идея, концепция, обещания,….или с конкретен продукт? Първо е необходимо да създадете прототип на продукта. С него бихте могли да намерите своите клиенти, да говорите с тях, да вземете предвид тяхната реакция – приемане с интерес и желание, приемане с резерви или отхвърляне. С тази обратна връзка вие ще имате възможност да пре-настроите фино своята концепция и да модернизирате продукта , съобразно с търсенето на пазара. Когато вие предложите продукт, който се явява перфектно решение за конкретни нужди и потребности на пазара – имате пазар за този продукт. Така не вие ще търсите клиентите, а клиентите ще търсят вас.
- 6. Предварителни продажби. Изключително важно е да тествате продукта. Ако съумеете (как – ще разговаряме конкретно в един от модулите на нашата програма) да реализирате предварителни продажби преди да сте похарчили значителна степен от наличните ви ресурси - Това ще е реално доказателство, че вашата идея си струва и можете да похарчите още от вашето време и пари за да развиете и мултиплицирате вече тествания, успешен модел. Предварителни реални продажби биха ви позволили да започнете да генерирате нов (финансов) ресурс, който ще можете да инвестирате отново в своята бизнес концепция.
- 7. Идеята за бизнес е мечта. Реализацията на тази идея минава през трансформирането й в цел – конкретна, измерима, планирана, със срокове и очаквани резултати. Изпълнението на целта е може да бъде вече бизнес.

ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ СА ПРОМЕНЛИВА ВЕЛИЧИНА

  •     В професионален план всеки от нас проявява не други, а своите Личностни качества и умения. Опознаването и разгръщането на потенциала на личността са първи и основен фактор за нарастване на нейната успешност и подобряване на нейното представяне. Изхождайки от разбирането за широта и обем на потенциала на всеки от нас, работим заедно в посока самопознание, целеполагане, редуциране на пречките, емоционална интелигентност, управление на времето, решаване на конфликти и др.
  •    Можем да ти помогнем да откриеш "Златното сечение" на твоята истинска сила 

"На всяка човешка дейност са присъщи три отличителни особености: форма, време и отношение и всичките те се подчиняват на реда на Фибоначи."

Ралф Елиот - 1939год.

      Каква форма предаваме на нещата, как се променя тя във времето; как с времето се променя формата, която предаваме на нещата; как се променя нашето възприятие за тях?!... Проследете в ретроспекция живота си, разгледайте, вижте, забележете, установете....открийте моделите, проследете общото в тях... и ще видите с изненада колко се е променило във времето вашето отношение към едни и същи неща, колко сте израснали, колко умения сте култивирали  и на колко - присъщи на вас черти - ръбовете са се изгладили, повърхността  е вече полирана...., блясъка - се забелязва с просто око! Но също ще видите и неща/места... където не е точно така, места/неща - белязани от страдани, носещи отпечатъка <жертва>....  Това ли е вашата мечта? Така ли изглежда живота в представите ви? И ако не е точно так, то тогава - как?  Времето е в нас и ние сме във времето! То променя нас, с много от нашите действия - ние променяме него.... Какво се случва с нашето отношение към нещата?! Може ли то да остане същото? И..... какво би било ако то остане същото?  Животът ни ще изглежда като книга с няколко на брой повтарящи се страници....прелистваш, прелистваш....и всяка следваща страница удивително прилича на една друга...която си прочел няколко страници!  

          Та,...решаваме да променим отношението си към нещата! Лесно звучи, а как е наистина? Ти, знаеш ли?...или някой твой близък знае и ти е разказвал? Как ви прозвуча от неговата уста, повярвахте ли му, разбрахте ли думите му, почувствахте ли ги? Как е постъпил той? А как бихте постъпили вие на негово място? Има ли <правилен начин>? Има ли <правилно отношение>? <Правилното> за едни, е ли <правилно> за други, а - за всички?  Трудно е да се отговори еднозначно на тези въпроси! Трудно е и знание за това не се преподава!... Как да разберете - грешите ли или сте избрали <правилно> да се отнесете към реалността?

            Каква е реалността?...  Безспорно, за всеки   - различна! А защо е така? Заобиколени сме от едни и същи неща. С някои живеем заедно, с друг - работим заедно....в една и съща среда...Един от нас се чувства прекрасно, за друг - може да е дори ужасно, а някои...дори не биха отразили питането ни като заслужаващо внимание...  и защо е така?  

   НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ Е ФУНКЦИЯ ОТ НАШАТА ЛИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ! ОТНОШЕНИЕто е ИЗБОР! Добре е ИЗБОРа да бъде информиран...

           Магията да случиш твоята истинска реалност..... е като магията на числата в реда на Фибоначи - има ред, има абсолютна хармония... нужно е само да отвориш очи да я видиш, да махнеш само...шума от живота си за да можеш да чуеш.... мелодията и нейната красота, мелодията да бъдеш в силата си, да правиш сам света и живота си....

                     ЕЛА...заедно ще ги открием

          На своите  индивидуални  клиенти, ЛЕКТИКА КОНСУЛТ предлага:


    повече информация  за услугата - изпратете ни запитване