image
БЛОГ

Кремена дачова

 •                                       КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ                                                                                                                                                                        
 • Висше образование специалност Философия - СУ "Св. Климент Охридски" - 1991 - 1997г.
 • Следдипломна квалификация <ПР и Реклама> - СУ "Св. Климент Охридски"  - 1995 - 1997г.
 • Лятна академия за Лидери - Софийски форум за сигурност - 2015г.
 • Магистратура  <Организационна Психология> - СУ "Св. Климент Охридски"  - 2014 - 2016г. 
 • Обучение за обучители по Програма "Еразъм+"  S.T.E.P. UP - Полша, януари 2018                                                                                                                                                                                                            
 • Автор на книги - първа книга /издадена през  2018г. 
 • Автор на учебна програма  "Успешния лидер" за  "Център за международно дистанционно обучение" - част от  холандска компания Ondernemersschool B.V., която организира дистанционни обучения по различни направления и на различни езици. 
 • Член на „Дружеството на Психолозите в България“  / Код в BGRP-2018 и личен професионален No. 1731
 •  Член на БАУХ / Българска асоциация за Управление на хора
 •  с 13 годишен опит като предприемач;  
 • в целия си професионален път  развива собствен бизнес; изгражда три търговски марки, респ. - успешен бизнес и работен екип. 

        МОИ ПУБЛИКАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ  БЮЛЕТИН С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ