image
комуникация

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

 
"ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ" е структурирана програма за овладяване на комуникативните умения, които имаме. 

От ранна възраст се научаваме да общуваме - първо без думи, а по-късно - с думи. Във всеки следващ етап от живота си добавяме още и още нови комуникационни изразни средства.....или поне така би трябвало да бъде! Колкото и да сме последователни в тази посока, обаче:
- всеки от нас се е сблъсквал със ситуации, в които е имал предвид едно, а събеседниците му са разбрали - друго. 
- всеки от нас е недоумявал (поне веднъж в живота си) как се случва така, че партньорът му не го разбира или твърди, че го разбира, но се оказва, че двамата имат предвид съвсем различни неща! 
- всеки от нас е оставал с впечатлението, че е разбран, а реалността е била - различна....


"ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ" е работилница за придобиване на умения за:

* Не фиктивна, а ЕФЕКТивна комуникация
- ще се учим да правим неща, за които обикновено твърдим, че ги можем...
- ще се учим да слушаме
- ще упражняваме умения, които "владеем"
* Говорене с цел - вместо безцелно
* Говорене с намерение - вместо безсмислено...
* Комуникация със стил
* повишаване ефективността на комуникацията 
* постигане на разбиране
* преодоляване на съпротиви
* излагане на идеи, цели; поставяне на задачи
* отговор на въпросите:
- Какво затруднява комуникацията?, 
- Какво предпоставя грешки в комуникацията?,
- Какъв е смисъла на думите ни?, 
- Как с думи се постигат неща? и
- Как с думи .... се правят неща?

 

РЕЗЕРВИРАЙТЕ СИ.......място НА СЦЕНАТА

 

"РЕЗЕРВирайте си място на сцената.." е структурирана програма - работилница за промяна в живота ви; уъркшоп формат за себе заявление и себе проектиране; случване на промяната!

Ще се учим чрез правене. Ще добием увереност и сила и с това ново усещане за себе си - ще сбъднем промяната, ще й позволим да се случи, ще я почувстваме, ще я заживеем!

За всяко прекрасно място с ограничен брой места ще ви е нужна резервация! 
- билети за театър, за концерт или за някое спортно събитие; 
- място в заведение - за празничен ден, който мнозина отбелязват тържествено навън; 
- място в скъп, изискан ресторант 
- място в самолета, летящ в избрана от нас посока... или просто
- своето място на сцената на живота!!!

Ако РЕЗЕРВИраме желаното от нас, може и да го получим! 
Ако не го резервираме - оставяме нещата на случайността. 

- Дали ще има места или няма да има...? 
- Дали ще ми се случат които искам неща или някакви други - различни?...
- Дали ще бъда участник на сцената, ринга, стадиона...или ще гледам играта от скамейката на първите и вторите РЕЗЕРВИ?!
- Участвам ли в отбора или се оттеглям тихо на пейката на чакащите своята игра?!

За вас казват, че сте... РЕЗЕРВИран човек?!
Харесва ли ви да бъде така?....


И ако отговорът, който си давате е НЕ! Ако желаете да сте част от отбора, а не от резервите на скамейката! Ако искате да играете на сцената на своя живот.....Ако искате сам да режисирате постановката на своя живот......ФОКУСирайте мислите си върху темата на нашата работилница - "РЕЗЕРВИРАЙте си място в живота" 

reserve your place on stage of life....

 

комуникация без думи

 

Тялото ни казва много повече от думите, които изричаме. Поза, жестове, мимики, интонация и паузи в гласа..... 

Тялото говори без дума. Как?
Познавате ли невербалните средства като средство за общуване?
Използвате ги - как?
За да подпомогнете и улесните речевото общуване?. .
За да допълните, уточните, акцентирате определни езикови изрази?
Или просто не вземате предвид факта, че тялото ви също говори?...
То понякога казва дори повече от вас!
Издава тайни.
Открива скрити нива на информация.

Курсът "комуникация БЕЗ ДУМИ" ще ви заведе в свят, който познавате и всекидневно използвате, ще ви представи атрибутите на НЕВЕРБАЛНАта комуникация в нова, различна, осъзната светлина. Ще усвоите умения как да разбирате и използвате ЕЗИКа на ТЯЛОТО.

Ще се учим да четем езика на тялото без да заместваме говоренето с думи. Ще се учим да разпознаваме знаците на неволните послания. Ще сложим началото на умения за ползване на неволните движения като волеви...
-------знаем, че:
Най-силно впечатление оставя първата среща.
А знаете ли че,
- едва 7% от общуването между хората се осъществява по словесен път,ЧРЕЗ смисъла на ДУМИте, които използваме;
- 38% от възприятието е от въздействието на гласа ни;
- и цели 55% от приетата информация е получена чрез езика на тялото".

-----------------------------------------------------------