image
ЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Личностно развитие и израстване

Консултациите и обученията, които предлага ЛЕКТИКА консулт,  са базирани на коучинг подход и изхождат от презумпцията, че всеки от нас носи в себе си огромен личностен потенциал.

Ролята на "обучителя" е да открие и фасилитира развитието на личността.  КОУЧът в този случай е "КО-УЧител", а "коуч - вания" -  КО - УЧеник.

Всеки, избрал да фокусира вниманието си върху собственото си личностно развитие, може да се възползва от следните услуги на ЛЕКТИКА консулт:

1. Лични консултация - свържете се с нас

2. Отворени обучения за личностно развитие и израстване

3Уеб семинари