image
ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ Лични умения

 КАЛЕНДАР' 2019

25.01.2019 - Цели и целеполагане. Планиране. Управление на времето.

08.02.2019ЕФЕКТИвна комуникация – вербална и невербална комуникация. Как с думи и без думи се правят неща!?

22.03.2019 - презентационни  УМЕНИЯ ЗА ВСЕКИ

26.04.2019 -  ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност.

17.05.2019 мост на ДОВЕРИЕТО. Навици на успешните хора.

 07.06.2019 - КОНФЛИКТология – Дефиниране на конфликта. Подходи и средства за решение. Управление на конфликтите.

ПРОГРАМА ЛИЧНИ УМЕНИЯ има за цел да осигури  ПОДКРЕПА ПО ПЪТЯ НА ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ И РАЗВИТИЕто и развитието на всеки от нас има особено значение за проявление на възможностите ни.  Натрупаните знания и умения, често не успяваме да оползотворим, само и единствено поради ограничения, произхождащи от ценности, вярвания и разбирания. Начинът, по който  виждаме себе си и своите проекции в житейски план е в пряка зависимост от модели създадени и затвърдени у нас от ранно детство и такива натрупали се в последствие.

В поредица от натрупване на грешки, неуспехи и провали - ние сме склонни да търсим причина и вина във външни хора и неща, упрекваме ...някой и нещо..... до онзи моментв живота когато си дадем сметка, че всичко, което ни се случва е сценарии, чиито автор сме ние самите. За промяната на този сценарии или някои от главните герои в него е нужно  да ревизираме смислите, които влагаме в думите, да опознаем  своите ценности, морал и ограничаващи вярвания,....да ги подредим, а някои- да поразчистим... и след тази ревизия на себе си ще можем да започнем да напишем по нов начин сценария на своя живот,..... ще променим някои от героите в него и ще видим, почувстваме себе си по нов, различен начин!

Търсите ли промяна в живота си? Искате ли  живота ви да бъде нов и различен?... Единствения начин това да се случи е като промените самия себе си, начина си на мислене, трансформирате или поне - модифицирате разбиранията и личността си!

Как може да се случи това? - обадете ни се.....Запишете се  в програмата ЛИЧНИ УМЕНИЯ.

Заедно ще тръгнем по пътя на промяната!

Всяко обучение е еднодневно, с начален час –10.00 и край 17.00ч.

Всеки модул в програмата „ЛИЧНИ УМЕНИЯ“, може да бъде записван отделно.

ЦЕНА за участие в един семинар – 120 лв.
ЦЕНА за участие в 5 избрани от вас семинара от програмата ни – 480 лв.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  - пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com

ЦЕНА за ранно записване до КРАЯ НА м.  януари 2019г:

- за едно обучение - 100лв   

- за три обучения - 240лв.   

- за пет обучения - 300лв.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО

Всяко обучение е еднодневно, с начален час –10.00 и край 17.00ч.

Всеки модул в програмата „ЛИЧНИ УМЕНИЯ“, може да бъде записван отделно.

  • ЦЕНА за участие в един семинар - 120 лв.
  • ЦЕНА за участие в 5 избрани от вас семинара от програмата ни – 480 лв.

к

н 

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  - пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com

ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2018Г,  ПОЛУЧАВАТЕ 15% ОТСТЪПКА ОТ РЕДОВНАТА ЦЕНА!